Om oss

Karlsro Scoutkår startade 1959 med bas i Eriksberg, Norby och Valsätra. Sedan starten har Karlsro varit en livaktig förening för barn- och ungdomar. Vi vill ge alla scouter och aktiva fina upplevelser att ta med ut i livet. Numer finns ungdomar och aktiva från Flogsta, Luthagen och Stenhagen. Karlsro lockar även aktiva från andra delar av Uppsala.

Men vad gör vi då i scoutkåren? Jo, vi bedriver scouting enligt Lord Baden-Powells principer – learning by doing – i den lilla gruppen, patrullen och lär oss leva i naturen och vårda den och idka friluftsliv.

De första 20 åren höll Karlsro till i Eriksbergskyrkan som 1990 behövde lokalerna själva. Därefter har Malma Fritids vid Malma Ringväg lånats ut för kvällsmöten där en friggebod byggdes till materialförråd. Skolans fritidsverksamhet flyttades 1995.

Verksamheten flyttade till Parkleken vid Hågadalsskolan som innehöll två rum o kök. I egen regi byggde scoutkåren ut Parkleken med ny entré och den stora möteslokalen från hösten 1996 till våren 1997. Parkleken råkade sedan ut för en brand och revs därefter.

I väntan på nya lokaler så höll kåren till i Håga där vi hade temporära lokaler. Innan vi kunde flytta tillbaka till granhusen till Parkleken i Eriksberg.

Hösten 2023 flyttades verksamheten till Överläkarvillan i Ulleråker då Uppsala kommun ska avveckla byggnaderna i Eriksberg.

Dragontorpet i Stabbymalm, Lurbo har Karlsro sedan 1960-talet hyrt av Uppsala Universitet. Där äger mycket av verksamheten rum på helgerna. Hajker är populära och två fina vindskydd har kårens medlemmar byggt under årens lopp. I slutet av 90-talet planerades försäljning och Karlsro förvärvade torpet med tillhörande tomt år 2000. Omfattande renovering genomfördes under ett år.

Karlsrofönstret

Karlsrofönstret användes under många år och var tryckt med blått på till exempel brevpapper. Fönstret var svårt att rita och byttes ut i mitten eller slutet av 1980-talet.

Symbolen som vi använder idag

Vi har inte hittat ett exakt årtal för när Karlsro scoutkår började använda den nuvarande symbolen, men den är sannolikt använd i 30-35 år. Per Hedberg, som var aktiv i kåren under många år, är pappa till symbolen.

Vad betyder ringen med de fyra strecken egentligen?
Mittenstrecket, det som går uppåt, står för scoutlagen och scoutings mål. De tre strecken neråt symboliserade scoutings dåvarande tre metoder; learning by doing, friluftsliv och patrullen. Symbolen gav på så sätt en ram för verksamheten – som sedan fanns inuti cirkeln.

Utöver denna förklaring kan man läsa in fredsmärket, trefoten eller till och med scouthälsningen (en ring och tre fingrar). Under jubileumsåret 2019 beslutade styrelsen att Karlsro scoutkår ska gå in i Scouternas gemensamma grafiska profil. Numera ser därför vår logotyp ut så här.

Vår kårhalsduk

Fram till 2008 använda Karlsro scoutkår Svenska Scoutförbundets halsduk. 2008 tog Pyssellufsarna initiativ till att samla in förslag till en kårhalsduk. Alla fick lämna förslag på hur de ville att kårhalsduken skulle se ut. Pyssellufsarna sållade fram fem huvudkandidater och sedan fick alla avdelningar vara med och rösta.