Karlsros stödfond

Karlsros stödfond finns till för att alla ska kunna vara scouter, oavsett ekonomisk situation. Fonden delar ut bidrag till scoutfamiljer vars barn annars inte skulle kunna delta i kårens aktiviteter. Bidrag beviljas för exempelvis avgifter till läger och andra aktiviteter samt inköp av personlig basutrustning som scoutskjorta, sovsäck eller ryggsäck.

Du gör en ansökan till stödfonden på denna blankett. Har du frågor kopplade till stödfonden, kontakta Anna Tornberg.