Välkommen till Karlsro Scoutkår, äventyr på riktigt!

Köp en närodlad julgran och stöd verksamheten vid Karlsro scoutkår…

Beställda granar hämtas vid Karlsro Scoutgård valfri söndag 29/11 – 20/12 kl 13-16. Det är inte längre möjligt att beställa gran. Det finns ett begränsat antal extra granar till försäljning på plats. Granarna är från Tor Nylinders granodling utanför Uppsala (upplandsgranar.se), säljs nyskördade, och håller sig utan problem över jul. Betalning via swish vid upphämtning. Pris 350 kr, varav 225 kr går direkt till scoutverksamheten. Vi tar gärna granarna i retur för gärdsgårdsbygge. Retur på samma plats som upphämtning.

…och om du lämnar tillbaka den efter jul får den evigt liv i scouternas gärdsgårdsbygge!

Karlsroropet
Genom skog och över äng,
kommer vi vårt glada gäng.
Käcka scouter i blå kläder,
vi står pall för alla väder.
Ingenting kan hindra oss.
Vilka då?
KARLSRO FÖRSTÅS!
Karlsros stödfond finns till för att alla ska kunna vara scouter, oavsett ekonomisk situation.