Scoutinfo

Scoutshop.se – Här finns prylar att köpa för det aktiva livet. Scoutskjorta, (scouthalsduk fås vid invigning, om extra/ny behövs så köps det via ledare då dessa är kår specifika), t-shirt, piké, matlåda, kåsa, spork, kniv m.m. Om ni har urvuxna scoutskjortor kan man donera dem till scoutkåren så ser vi till att de kommer någon yngre scout till nytta.

Här ser du hur scoutmärkerna ska placeras på scoutskjortan.

Här finns information om bildhantering inom Karlsro scoutkår.