Eldgnistorna (tisdagar)

Vi träffas kl. 18.15-19.45 varje tisdag, om inget annat meddelas.

Ledare:
Anders Bäccman
Johanna Hartman 076-7233314 (Avdelningsansvarig ledare)
David Nord Wallin
Amanda Viberg
Lovisa Björkman

VT 2020

Eldgnistorna träffas varje tisdag, 18.15-19.45, vid Scoutgården i Eriksberg om inget annat anges.

Oftast är vi ute, så se till att ha kläder efter väder! När det behövs information inför möten (t.ex. om vi är på ett annat ställe) skickar vi ut mail, annars finns information om vad vi ska göra nedan. (Om information om vad vi ska göra saknas beror det på att vi planerar lite löpande denna termin.)