World Scout Jamboree 2023 (WSJ23)

Aktiviteterna med WSJ-gruppen är i full gång. Syftet med gruppen är att förbereda oss för den kommande World Scout Jamboree i Korea sommaren 2023 och dessutom samla in pengar till resan genom olika projekt som vi planerar och genomför gemensamt. Läs mer om WSJ här: https://www.scouterna.se/wsj23-sydkorea/

Under våren 2022 har Karlsros WSJ-grupp genomfört följande aktiviteter:

30 jan Informationsträff, WSJ 2023 kl 19-21
13 mars Samling för WSJ-scouter, planering av vårens aktiviteter kl 15-17
24 april Förberedelser inför Valborgshelgen, städning och försäljning kl 15-17
30 april Städning av Uppsala unnder sista april kl 7-15 (2 pass)
30 april Försäljning i samband med majbrasan vid Scoutgården kl 18-22
1 maj Städning efter sista april kl 7-12
7 maj Skräpinventering och städning i Uppsala kl 7.30-10
7 maj Städning och trädgårdsfix i Ekeby kl 11-16
8 maj Skräpinventering Centralstationen, städning i Stadsparken kl 7.30-12

Kommande:
14 maj Heby arbetsdag åt Heby kommun heldag (liten grupp)
Eventuella:
6 juni Städning och funktionärer vid Uppsala kommuns Nationaldagsfirande

Planerade aktiviteter
21 aug Uppstart efter sommaren
28 aug Medverkan Stadsskogens dag
September – försäljning med Newbody
10 September Kulturnatten, städning åt kommunen
December Julgransförsäljning

Kontakt
Petter Björkman, ledare Skogsvandrarna tel 00730-956694
Lina Wählby, ledare Stigfinnarna
Sara Thuresson, ledare Stigfinnarna

Anmälan till vår kontaktlista för utskick om kommande aktiviteter (öppen för Karlsroscouter som vill åka till WSJ 2023): https://forms.gle/5p7ASWJLcoBdSqi19

Städning av Vasaparken 1/5 2022