COVID-19 information

Karlsro styrelse har beslutat att scoutverksamheten kan fortsätta givet att den genomförs utomhus och inte involverar någon övernattning. Varje ledarteam gör själva en bedömning inför varje möte om aktiviteten kan genomföras på ett säkert sätt. Uppdaterade riktlinjer förväntas komma från scouterna centralt inom de närmaste dagarna, dock senast 24/11.