KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Vakanta funktionärsposter

 

Vakanta funktionärsposter

Styrelsen söker engagerade personer till funktionärsposter som rör Scoutgården i Eriksberg. Uppdraget är för närvarande uppdelat på fyra poster:

  • Tekniskt ansvarig. VAKANT
  • Nyckelhantering. Svante Monie
  • Inre ordning och annan verksamhet i scoutgården. VAKANT
  • Föräldrastädning. Samordnas för närvarande av styrelsen

Tekniskt ansvarig

Den tekniskt ansvariga ser till att lokalen fungerar tekniskt och att skötsel och underhåll blir genomfört enligt vad vi ansvarar för enligt hyresavtalet med kommunen.

I ansvarsområdena ingår skötsel, underhåll och eventuella byggåtgärder i Scoutgården, samt abonnemang för telefon, el, sophämtning, larmhantering osv. i den mån det åligger scoutkåren.

Den tekniskt ansvariga hanterar och samordnar dessa frågor i samråd med styrelsen, men utför även brådskande åtgärder på egen hand. Det är en fördel om man tidigare erfarenhet från liknande uppgifter, eller från boende i villa eller genom fritidshus.

Inre ordning och annan verksamhet

Vi är många som använder Scoutgården och det kräver viss ordning för att det skall fungera. Vi har också ett hyresavtal med kommunen som innebär att lokalen kan användas för annan verksamhet under del av tiden. Det kan ställa höga krav på samordning med den andra verksamheten och hantering av ordningsfrågor.

Personen med detta ansvarsområde svarar på frågor kring uthyrning till andra scoutarrangemang och utlåning till medlemmar. I uppdraget ingår att upprätta och förmedla städregeler och även att ansvara för ordning och möblering.

Att ofta kunna titta till Scoutgården är en fördel, men annars krävs endast ett ordningssinne och glatt humör.

Är detta något för dig?

Scouting är beroende av frivilliga krafter för att vår verksamhet ska fungera. Om du tror att du kan hjälpa till med ovanstående, eller något annat, hör av dig till oss i kårstyrelsen. Det finns även detaljerade riktlinjer för de olika posterna om du vill veta mer.

 

Johan Henriksson

Vice kårdordförande