KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Kallelse kårstämma

Kårstämma vid Ekolnsnäs 16/9 2012

Härmed kallas alla medlemmar i Karlsro scoutkår till kårstämma söndagen den 16 september 2012 klockan 14.00 - 16.30 vid Ekolnsnäs, där vi har våra kanoter. Vid vackert väder är vi utomhus, vid ruskväder i den gula villan. Om ni inte har varit där förut så titta på hemsidan karlsro.nu under Anläggningar / Ekolnsnäs kanot.

Före och/eller efter stämman kommer det att finnas möjlighet att paddla för mötesdeltagare. Skjutsande föräldrar, syskon m.fl. kommer även ha möjlighet att låna kanoter under stämman. Mer information om paddlingen kommer senare.

Hela kallelsen med förklaringar och föredragningslistan kan beskådas http://karlsro.nu/dokument/download.php?file=291

Scouthälsning,

Örjan Vallin, ordförande i Karlsro scoutkår