KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Lägermöte söndag 27 maj kl 18-20

VÄLKOMNA PÅ LÄGERMÖTE!

AGENDA

De viktigaste punkterna är.


 • Anmälnings/betalningsläget (Jan)
 • Lägerbudget (Tomas, Örjan, Jan)
 • Transportplan (Tomas)
 • Formering av lägeravdelningar (vissa grupper behöver slås ihop)
 • Transportansvariga ledare för alla lägeravdelningar (Här måste vi kunna sätta namn för att få med i lägerbrevet!)
 • Tältplan (Jan)
 • Lägerbrev 3 med info från ovan inklusive detaljerad transportinfo, slutkostnad, betalningsdagar mm (Jan tar fram underlag som kompletteras på mötet)

Statusrapportering för övriga aktiviteter

 • Matplanering (Nina)
 • Programplanering (Jenny m fl)
 • Lägerbål (Fredrik)
 • Förtrupp (ansvarig?)
 • Lägerplan/byggansvarig (ansvarig?)
 • Sjukvård (Erika)
 • Behov av olika ansvarsområden och fördelning av dessa på olika grupper/ledare/vuxna
 • Plan för lägerutrustning (ansvarig?)
 • Lägermärke (Josefina/Hillevi)
 • Övrigt

Det är viktigt att alla avdelningar är representerade och att alla med ansvar för olika aktiviteter är med eller skickar insatta ersättare!

VÄLKOMNA

Janne