KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Fordonstrafik förbjuden

Många oskyddade trafikanter rör sig längs cykelstigen/vägen till scoutgårdenförbjuden. Därför måste fordonstrafik minimeras. Naturligtvis släpper ni av och hämtar scouter vid vändplanen. Ledare som transporterar material till scoutgården får köra in, men kör försiktigt!

Scouthälsningar,

Örjan Vallin, ordförande i Karlsro scoutkår