KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Sms:a före användning av Waldorfskolans eldplats

Vi får använda Uppsala Waldorfskolas eldplats, men de vill att vi anmäler i förväg varje gång vi ska vara där. Sms:a därför alltid Annica Lundgren, som är den som har tillsyn över skolområdet, på mobilnummer 072-542 25 34 före användning av grillplatsen. Skriv bara kort i sms:et när ni ska vara vid eldplatsen och vilka ni är.