Kårens historiaBLI SCOUTUtbildningKarlsroropetStyrelseKårkontaktWebbsidan
Utbildning

Det ska alltid vara roligt och utmanande att vara ledare i Scouterna, oavsett ålder och bakgrund. Även den vuxna ledaren ska få möjlighet att växa och utvecklas i sitt uppdrag. Detta erbjuder Scouterna bland annat genom möjlighet till utbildning.

Den samlande kraften för utbildningar i Scouterna är Scouternas folkhögskola. Folkhögskolan jobbar med att utveckla och kvalitetssäkra scouternas utbildningar. Läs mer om utbildningsutbudet på Scouternas folkhögskolas webbplats. ( http://www.scouternasfolkhogskola.se/)

I Karlsro scoutkår får du möjligheter att lära dig olika färdigheter genom att använda alla dina sinnen. Hajker, läger och träffar är fyllda med olika aktiviteter som leds av erfarna scouter tillsammans med föräldrar som är med i de olika grupperna. Lärandet är viktig del i kårens verksamhet på alla nivåer.

Inom scoutrörelsen finns ett stort utbud av kurser som ger dig möjlighet att utvecklas på flera sätt. De flesta kurserna har som utgångspunkt att du ska tillföra din kår en ny kunskap. Det är vanligt med kurser som ger dig någon form av ledarutbildning eller lär dig någon färdighet att förmedla vidare inom kåren. Kurserna ger dig även erfarenheter som kan vara en stor tillgång i yrkeslivet eller privat.

Oftast står kåren för utbildningskostnaden. Kolla med någon i styrelsen vad som gäller innan du anmäler dig! Läs mer om utbildningar i vårt scoutdistrikt mitt/norr: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_mittnorr