KalendariumFunktionärer sökesKarlsros stödfondBLI SCOUT
Jubileumsfirandet vid Dragontorpet den 30 - 31 maj

Bästa Karlsroare och hemvändare

Vi närmar oss vårt jubileumsfirande lördag den 30 maj. Vi blir totalt 170 personer, lika många hemvändare som nuvarande scouter. 95 scouter 15 hemvändare övernattar. Här kommer lite handfast information.

Program: Scouter börjar med tältuppsättning kl 11.00. Ankomst registreringen för scouter börjar kl 12.30 (avdelningsvis) och för hemvändare kl 13.00 Lägerbålet slutar ca kl 21.00 och därmed avslutas dagaktiviteten. De som sover över kan efter frukost och tältrivning på söndag delta i en vandring genom Nåsten och Hågadalen till vår fina scoutgård (vid Hågadalsskolan). Vi beräknar komma till scoutgården kl 12.30.

Parkering: Bilparkeringar vid torpet är en bristvara därför reserveras bilplatserna vid torpet till äldre och rörelsehindrade. Övriga bilar parkeras vid Lurboridklubbs ridhus. Denna parkering ligger vid en avtagsväg från Lurbovägen som ligger några hundra meter innan nedfarten till torpet (Stabbymalmsvägen). Det kommer att finnas P-skylt och P-vakt fr kl 12.00 som vägleder. Det är ca 1 km promenad ner till torpet från parkeringen.

Avgift: För att täcka våra kostnader för mat mm tar vi ut en deltagaravgift på 100 kr för hemvändare och 50 kr per scout.  Scouter betalar via sina ledare. Hemvändarna betalar vid ankomst. T-shirtarna som beställts kostar 60 kr.

Ta med: Kläder efter väder, sittunderlag, kåsa, tallrik och bestick. Hajkutrustning för er som sover över.  Scouter klär sig helst i scoutskjorta. Hemvändarare får gärna ha scoutskjorta, en urvuxen scoutskjorta kan man lägga över axlarna som man ibland gör med en tröja.........med det är fri klädsel.

Lägerbålet: Vi vill väldigt gärna att avdelningarna och hemvändarna bidrar till lägerbålet... sånger, sketcher, rop mm.

Övernattning: Hemvändare sover i Dragontorpet. Seniorer sover i gamla vindskyddet, patrullscouter i nya vindskyddet. Övriga avdelningar sover i tält som arrangörerna tar med sig till torpet. Efter hajkens slut tar varje avdelning hand om det eventuella torkbehov av sina tält som finns. Varje avdelning organiserar sina scouter.

Mat: All mat som behövs under jubileumsfirandet köps in centralt. Om du behöver ringa jubileumskommitén under arrangemangsdagen ring 0702-83 28 83.

Jubileumskommittén önskar dig varmt välkommen!'

Vid frågor kontakta jubileum@karlsro.nu.