Välkommen till Karlsro Scoutkår, äventyr på riktigt!

Vill du bli scout?
Gör din intresseanmälan här:
Intresseanmälan
Karlsroropet
Genom skog och över äng,
kommer vi vårt glada gäng.
Käcka scouter i blå kläder,
vi står pall för alla väder.
Ingenting kan hindra oss.
Vilka då?
KARLSRO FÖRSTÅS!
Karlsros stödfond finns till för att alla ska kunna vara scouter, oavsett ekonomisk situation.